Ano ang kahulugan ng mahaba ang kamay

Ano ang kahulugan ng mahaba ang kamay

Answer :

Kahulugan ng Mahaba ang Kamay
Ang kahulugan ng pahayag na mahaba ang kamay ay pagiging magnananakaw.

Ang pahayag na “Mahaba ang kamay” na nangangahulugan ng pagiging magnanakaw ay isang halimbawa ng sawikain o idyoma. Ang mga idyoma ay mga salita na ang kahulugan ay malalalim. Ibig sabihin ay hindi literal ang pagpapakahulugan sa mga salita. Pero nakadepende parin ang pagpapakahulugan ng mga idyomatikong pahayag sa konteksto o sa paggamit nito sa pahayag o pangungusap, dahil maaari din na literal lamang ang kahulugan ng isang pahayag.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Task 3: Correct Me if I’m Wrong