Ano ang kahulugan ng OFW?

Ano ang kahulugan ng OFW?

Answer :

Kahulugan ng OFW

Ang Overseas Filipino Workers o OFW ay ang katawagan na ginagamit upang ilarawan ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Madalas, ang mga pilipino na nagiging OFW ay yaong may layunin na magkaroon ng mas mabuting oportunidad at mas mataas na sahod o kita.

Bakit may OFW?  

Ang mga sumusunod ay ang mga kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng mga overseas filipino workers o ofw:

  1. Kakulangan ng sapat na kita sa bansa
  2. Mas maraming oportunidad na inaalok sa ibang bansa
  3. Hindi tugma ang kasanayan sa kinakailangan ng trabaho
  4. Ang kanilang pamilya ay piniling manirahan sa ibang bansa

Epekto ng pagiging OFW

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga epekto ng pagiging oveseas filipino workers o ofw

  • Mayroong mataas na kita kumpara dito sa bansa
  • Pagkalayo sa pamilya
  • Walang sapat na proteksyon
  • Madalas ay hindi natutulungan ng gobyerno kung kinakailangan

 

Our team advises readers to look into the following questions :1. Anong awit ang nasa anyong unitary?