Ano ang kahulugan ng panimulang pangyayari,Suliranin,Kasukdulan,Resolusyon at Wakas??????

Ano ang kahulugan ng panimulang pangyayari,Suliranin,Kasukdulan,Resolusyon at Wakas??????

Answer :

Panimula- Dito nakasalalay ang kawilihan ng mga mambabasa. Dito rin kadalasang pinapakilala ang iba sa mga tauhan ng kuwento.Saglit na Kasiglahan- Naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin.Suliranin- Problemang haharapin ng tauhan.Tunggalian- May apat na uri: tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, tao laban sa kapaligiran o kalikasan.Kasukdulan- Makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban.Kakalasan- Tulay sa wakas.Wakas- Ito ang resolusyon o ang kahihinatnan ng kuwento.Tagpuan- nakasaad ang lugar na pinangyayarihan ng mga aksiyon o mga insidente, gayundin ang panahon kung kailan naganap ang kuwento.Paksang Diwa- pinaka kaluluwa ng maikling kuwento.Kaisipan- mensahe ng kuwento.Banghay- pangyayari sa kuwento.
Our team advises readers to look into the following questions : Imagine:doubted::created:D_ _ma_ _ _ _d​