Ano ang kahulugan ng pasipikasyon

Ano ang kahulugan ng pasipikasyon

Answer :

Ang pasipikasyon ay isang uring metodo na naglalayong panatilihin o palawigin ang kapayapaan sa isang tiyak na lugar at panahon. Kadalasan, ang metodong ito ay ginagamit sa mga post-war na sitwasyon o panahon. Layunin ng patakarang pasipikasyon na tuwirang masupil ang nasyonalismong Pilipino dahil sa maraming Pilipino ang nakikipaglaban para makuha ang minimithing kalayaan ng bansa laban sa mananakop.
Our team advises readers to look into the following questions :Kahalagahan ng stockholm meeting​