Ano ang kahulugan ng reales???

Ano ang kahulugan ng reales???

Answer :

Tawag sa pera na ginamit ng mga Espanyol sa kanilang bansa at nasasakupan noong 14th century. Makikita sa historya na ginamit ng mga sinaunang pilipino ang reales noong panahon ng Espanyol.

Our team advises readers to look into the following questions : A bamboo container for all the paraphernalia for chewing betel nut