Ano ang kahulugan ng salitang mamamayan?

Ano ang kahulugan ng salitang mamamayan?

Answer :

Mamamayan

Kahulugan

Ang salitang mamamayan ay tumutukoy sa mga taong nakatira sa isang komunidad. Ito ay maaaring isang bansa, lipunan, rehiyon, at iba pa. Ito ay itinuturing bilang isa sa mga yunit ng ating pamayanan. Sa ating bansa, ang mamamayan ang may kakayahan na maghalal ng mga tao sa pwesto. Sila rin ang nagpapatakbo ng ating ekonomiya.

Ang mga mamamayan ay may pribilehiyo na natatamasa, at mayroon din silang mga responsibilidad na dapat gampanan sa isang lipunan. Bilang kapalit nito, sila ay binibigyan ng karapatan at proteksyon ng komunidad na kinabibilangan.

Mga uri

Sa Pilipinas, mayroong iba’t ibang uri ng mga mamamayan na Pilipino, tulad ng:

  1. Natural o katutubong Pilipino
  2. Naturalisadong Pilipino
  3. Dayuhan na pinili ang maging Pilipino

 

Our team advises readers to look into the following questions :1____ is a writting pattern of developing paragraph using detailed observation about the subject.