Ano ang kahulugan ng serbisyo

Ano ang kahulugan ng serbisyo

Answer :

Ito ay ang pagsasagawa ng kakayahan ng isang tao upang  makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng ng paggawa ng produkto na may kinalaman sa paggamit ng lakas, pag-iisip at kilos ng katawan. Ang pagbibigay ng serbisyo ang gumagabay sa buong yugto ng distribusyon, produksyon at kalakalan na nagaganap sa isang lugar . Karaniwang mga manggagawa at propesyunal na tao ang nagbibigay ng serbisyo na may katapat na halaga ng panunungkulan batay sa uri na kinakailangan na serbisyo. Halimbawa ng mga nagbibigay serbisyo ay ang mga guro, doctor,tubero, nars, abugado at iba pa.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Pagsasaka at pangingisda drawing po