Ano ang kahulugan ng Simbolo?

Ano ang kahulugan ng Simbolo?

Answer :

Ang simbolo ay nangangahulagan bilang pananda na sumasagisag sa isang partikular na tao,bagay, hayop, lugar o pangyayari. Kadalasang sa mga simbolo ay may natatangi kahulugan at naglalarawan ng anumang bagay para kumatawan sa nais isagisag nito.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Kailan itinatag ang United Nation