Ano ang kahulugan ng sumidhi

Ano ang kahulugan ng sumidhi

Answer :

Ang kahulugan ng salitang sumidhi ay lumakas,tumindi,sumilakbo,pagkagrabe

Halmbawa sa pangungusap upang mas maunawaan ang kahulugan

1. Mas lalong sumidhi ang pagmamahal ko sa aking asawa.

2. Sumidhi ang galit ng mga mamamayan dahil sa maling paraan ng pamumuno niya sa bayan.

3. Sumidhi ang galit ng mga tulisan dahil sa kasawian ng kanilang mga kasamahan sa isang labanan.

4. Ang pagnanais kung makatapos ng pag aaral ay lalong sumidhi dahil sa labis na kahirapan na nararanasan ng aking pamilya.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Mga kahalagahan ng Wika sa sarili bilang mag aaral