Ano ang kahulugan ng taingang kawali?

Ano ang kahulugan ng taingang kawali?

Answer :

Taingang Kawali

 

Ang “Taingang Kawali ay nanganganaghulugan ng di pag-iintindi sa sinasabi ng nagsasalita. Naririnig mo ang sinasabi ng nagsasalita ngunit ito ay hindi mo iniintidi. Maari ding sabihin na ito ay nagbibingi-bingihan lamang.

 

Halimbawa sa isang pangungusap.

Si Elsa ay pinapaglitan ng kanyang ina sapagkat siya ay di umuwi sa takdang oras. Ngunit siya ay nagtaingang kawali lamang sa sinasabi ng kanyang ina.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Anu ang kahulugan ng layunin