Ano ang kolokasyon

Ano ang kolokasyon ​

Answer :

?f=%5CLARGE%20%5Ctt%7B%20%5Cgreen%7BKOLOKASYON%7D%7D

Kasagutan:

Ang kolokasyon ay ang tawag sa pagsasama ng mga salita upang bumuo ng panibagong kahulugan.

Mga Halimbawa:

  • kapitbahay – taong naninirahan sa katabing bahay.
  • bukang-liwaÿway – madaling araw
  • punongkahoy – isang uri ng pananim
  • punongguro – pinuno sa paaralan
  • takipsilim – papalubog na ang araw

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang iyong nararamdaman kapag tinutulungan ka ng iba sa iyong mga pangangailangan? Ano ang iyong nararamdaman kapag nakatutulong ka sa iba?