Ano ang mahalagang mensahe ng kuwento?

Ano ang mahalagang mensahe ng kuwento?

Answer :

Mensahe ng Maikling Kwento

Answer:

Ang maikling kwento na ibinigay ng libro ay hinango sa bibliya, na kung saan ang isang ama ay nagbigay ng parehong utos sa kaniyang dalawang anak. At isa sa dalawa ang sumunod sa utos at ang isa naman ay hindi. Bilang isang anak tayo ay natural lang na sumunod s autos n gating mga magulang hindi dahil tayo ay pinipilit sa bawat oras kundi dahil nirerespeto natin ang kanilang awtoridad.

  • Ang unang anak– tumangging sumunod sa utos ng ama, pero maya-maya ay sumunod parin siya
  • Ang pangalawang anak– sumangayon na susunod, pero hindi tumupad sa usapan

Ang pinaka mensahe ng kwento na ito ay hindi dapat tayo masyadong nagbabase sa kung ano ang sinabi sa atin o kung ano ang ating unang pagtingin sa isang tao. Kundi tayo dapat ay nililinang ang ating sarili na makita ang intensyon ng mga tao lingid sa mga bagay na naunang nabanggit. Ayon sa kwento, kung sino pa ang tumangging sumunod s autos siya pa rin talaga ang tumupad sa sinabi ng ama niya.

 

Our team advises readers to look into the following questions :How is your talking ability 3 minute jumping jacks​