Ano ang mensahe mg leron leron sinta?

Ano ang mensahe mg leron leron sinta?

Answer :

Yan ang aking pagkakaalam

Ang kantang Leron Leron Sinta ay tungkol sa mga batang namimitas o nag aani ng mga bungang pananim. Ang mensaheng ipinaloob sa kantang ito ay ang pagkakaroon ng sipag at tiyaga sa pag aani ng pananim. Ang pagkakaroon ng lakas loob na mag ani kahit pa ito’y mataaas na puno. Ang layunin nito ay mamulat ang kabataan sa pagtulong sa mga nakakatanda sa kanila sa pamamagitan ng pagtulong sa pag-aani. Ang kantang ito ay pang kabataan.

Our team advises readers to look into the following questions : Learning Task 7: #pi-YES-ta!