Ano ang mga bagay na nagsisimula sa letrang B

Ano ang mga bagay na nagsisimula sa letrang B

Answer :

Mga Bagay na Nagsisimula sa Letrang B

Maraming mga bagay sa paligid natin ang nagsisimula sa letrang B. Ang letrang B ay isang halimbawa ng mga letrang katinig.

Narito ang ilang mga bagay na nagsisimula sa letrang B:

 • baso
 • bulak
 • bola
 • bulaklak
 • bilao
 • butones
 • banga
 • basket
 • bubong
 • bangka
 • banig
 • barko
 • buto
 • baston
 • barong
 • bote
 • bota
 • bandila
 • baraha
 • bungo
 • baril
 • bato
 • bangko
 • balota
 • bolpen
 • bintana
 • bahay

Mga Halimbawang Pangungusap Gamit ang mga Salitang Nagsisimula sa Letrang B

Baso ang laman ng regalo na galing sa ninang ko.

Kailangan namin magdala ng bulak sa paaralan bukas para sa aming art.

Mahilig maglaro ng bola ang mga bata sa kanto.

Mag-aalay kami ng bulaklak bukas sa simbahan.

Isang bilaong pansit ang dala dala ng aking manliligaw.

Nawala ang isang butones ng polo ko.

Nakakatakot ang kwento tungkol sa halimaw sa banga.

Isang basket na prutas ang dadalhin namin sa picnic bukas.

Marami ng butas ang bubong kaya naman bumabaha sa loob ng bahay pag naulan.

Tumaob ang bangka dahil sa malakas na alon.

Malaki ang dala naming banig para sa picnic.

Lumubog ang malaking barkong Titanic dahil nabangga ito sa yelo.

Halos kita na ang buto ng mga bata sa lansangan dahil sa kapayatan ng mga ito.

Kailangan na ng baston ni Lolo dahil hirap na siya maglakad.

Barong ang dapat suitin sa dadating na handaan.

Pamimili ng bote ang kanilang kinabubuhay.

Bota ang dapat suotin ng mga bata dahil malakas ang ulan.

Hindi dapat paglaruan ang bandila ng Pilipinas.

Hindi pinapayagan sa barangay ang paglalaro ng baraha.

Marami ang natagpuang bungo sa loob ng kweba.

Nag-iingat ang mga pulis sa paggamit ng kanilang baril.

May malaking bato kaming nakita sa gitna ng dagat.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Learning Task 1: Observe the following major scales.