Ano ang mga halimbawa ng babala

Ano ang mga halimbawa ng babala

Answer :

Mga Halimbawa ng Babala

1. Tumawid sa tamang tawiran.

2. Tamang tawiran.

3. Bawal tumawid may namatay na dito.

4. No U turn.

5. Bawal magtapon ng basura.

6. No I.D No Entry .

7. Slow Down School Zone .

8. Panatilihin ang katahimikan .

9. Bawal Pumarada.

10. Bawal manigarilyo.

11. Bawal magtapon ng basura.

12. Harap ko linis ko, harap mo linis mo.

13. Bawal kumain at uminom.

14. Bawal magkalat.

15. Bawal ang madaling masunog .

16. Bawal ang maingay.

17. Mag-ingat sa aso .

18. Bawal pumasok .

19. No Left Turn.

20. No Right Turn.

Ano ang babala?

Ang babala ay mga paalala o mga utos na ipinapaskil para mabasa ng mga mamamayan. Ang mga babalang ito ay nagsasabi ng mga pag-iingat, mga dapat gawin at mga utos na dapat sundin sa batas.

Kahalagahan ng mga babala

Mahalaga ang mga babala sapagkat ito ay tumutulong para sa kaligtasan ng mga tao sa mga panganib o mga sakuna. Napapanatili din ang kaayusan at kalinisan sa isang lugar sa tulong ng mga babala o mga paalala. Tinuturuan din tayo ng mga babala sa tamang pagsunod sa batas lalo na sa mga batas trapiko.

Mga ilaw Pantrapiko at ang mga ibig sabihin nito

Berdeng ilaw

Ito ay senyales na maaaring patakbuhin nang tuloy-tuloy ang sasakyan kung walang nakaharang sa daan. Ang mga pedestrians ay kailangang huminto sa kanilang pwesto kapag nakita ang berdeng ilaw ng pantrapiko.

Dilaw

Ito ay senyales ng paghahanda sapagkat malapit nang sumindi ang ilaw na pula. Ang dilaw na ilaw ay nagbibigay ng pagkakataong mahinto ng maayos ang isang sasakyan.

Pulang ilaw

Ito ang senyales na dapat ng huminto ang mga sasakyan para makatawid ang kabilang dadaang saakyan o tao. Dito maaari ng tumawid sa pedestrian lane ang mga tao kapag naka ilaw ang pula sa ilaw pantrapiko.

Mga Terminolohiya sa Trapiko

Trapik- ito ay ang hindi paggalaw o ang hindi pag-usad ng mga sasakyan.

Karatulang Pantrapiko- ito ay mga tanda o sagisag na ginagamit upang maging ligtas at maayos ang daloy ng trapiko.

Pedestrians- mga taong tumatawid o naglalakad s kalsada.

Speed Limit- pinaka mabilis na maaaring itakbo ng mga sasakyan.

School Zone- ito ay ang lugar na kinatatayuan ng paaralan kung saan dapat mabagal ang takbo ng mga dadaang sasakyan ditto.

Bangketa- ito ay ang gilid ng kalye na maaaring maglakad ang mga tao.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Investigating the effects of formalin treated eggplants on mice.