Ano ang mga halimbawa ng mga gawaing pansibiko?

Ano ang mga halimbawa ng mga gawaing pansibiko?

Answer :

Gawaing Pansibiko

Ang gawaing pansibiko ay mga gawain na nakatutulong sa pamayanan ukol sa mga usaping panlipunan.

Mga halimbawa ng gawaing Pansibiko

1.Pagtatanim para sa kalikasan

2.Pagsasagawa ng seminar ukol sa usaping pinansyal

3.Pagsasagawa ng cleanup drive

4.Pagsasagawa ng medical misson

5.Pagtulong sa mga magsasaka

 

Our team advises readers to look into the following questions :Description of your society​