Ano ang mga katangian ng isang mapanagutang lider?

Ano ang mga katangian ng isang mapanagutang lider?

Answer :

Ang mga katangian ng isang mapanagutang lider ay mga sumusunod, Una, Sapat na kabatiran at kaunawaan sa pangunguna sa iba. Pangalawa, dapat na mayroon siyang magandang impluwensya upang madala niya sa tama ang kaniyang nasasakupan. Pangatlo, may mababang puso at bukas na tainga na handing makinig sa opinyon ng iba. Pang-apat, pagkakaroon ng empatiya sa iba at pagiging handang makibagay.

Katangian Ng Isang Mapanagutang Lider

Ang mga sumusunod ay ang halimbawa ng mga katangian ng isang mapanagutang lider:

1. Maasahan

2. May mahusay na kakayahang kumonekta sa tao

Kahalagahan Ng Pagkakaroon Ng Lider o Nangunguna

Ang mga sumusunod ay ang kahalagahan ng pagkakaron ng lider o nangunguna:

• Nagkakaroon ng kaayusan

• Napapabilis ang Gawain at pagiipon ng mga ideya sa pangkalahatan

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ano Ang kahulugan Ng balitang kutsero?​