Ano ang mga katangian ng sibilisasyon?

Ano ang mga katangian ng sibilisasyon?

Answer :

Ang mga sibilisasyon, lalo na ng mga sinaunang kabihasnan, ay maaaring matawag bilang isang sibilisasyon kung mayroon ang isang grupo ng mga tao o ang isang lipunan ng mga sumusunod na katangian:

1.    Nagkakaroon ng urbanisasyon;

2.    Pagkakaroon ng panlipunang stratipikasyon;

3.    Pagkakaroon ng sariling paraan ng pagsusulat; at,

4.    Pagkakaroon ng kakayanang magpunyagi at kontrolin ang mga bagay na umiiral sa paligid niya.

 

Our team advises readers to look into the following questions : M=5, b=10 slope intercept form