Ano ang mga prinsipyo ng likas na batas moral?

Ano ang mga prinsipyo ng likas na batas moral?

Answer :

Likas na Batas Moral:

Ang mga prinsipyo ng likas na batas moral ay ang mga sumusunod:

  • gawin ang mabuti, iwasan ang masama
  • kasama ng lahat ng may buhay, may kahiligan ang taong pangalagaan ang kanyang buhay
  • kasama ng mga hayop, likas sa tao ang pagpaparami ng uri at papag – arali ang mga anak
  • bilang rasyol na nilalang, may likas na kahiligan ang tao na alamin ang katotohanan at mabuhay sa lipunan.

Ang likas na batas moral ay hindi nagbabago. Hindi ito sumasabay sa pagdaan ng panahon. Ang paggawa ng mabuti at pag – iwas sa masama ay nakatatak na sa isip ng tao mula pa sa kanyang pagsilang.

Bawat tao ay pinahahalagahan ang kanyang buhay. Ito ang dahilan kumbakit sa tuwing magkakasakit ang tao ay agad siyang humahanap ng lunas tulad ng pag – inom ng tamang gamot at pagpapahinga.

Likas sa tao ang pagnanais na magkaroon ng mga anak at bumuo ng sariling pamilya. Ngunit, hindi sa pagkakaroon ng anak natatapos ang kalikasang ito. Dapat na maunawaan ng tao na ang kasunod ng pagkakaroon ng anak ay ang tungkulin na sila ay alagaan at pag – aralin.

Bilang rasyonal na nilalang, ang tao ay hindi tumitigil sa paghahanap ng katotohanan. Ang pagkakaroon ng kaalaman magiging ganap ang paghahanap ng tao sa katotohanan.

 

Our team advises readers to look into the following questions :I will think