Ano ang mga uri ng basura

Ano ang mga uri ng basura

Answer :

Uri ng mga basura:

Non degradable o hindi nabubulok

degradable o nabubulok

Recyclable o mga basurang pwedeng gamitin uli

 

Our team advises readers to look into the following questions :The word _ came from the Greek word neos meaning new and the Latin word classicus