Ano ang paraan ng pananakop sa bansang china

Ano ang paraan ng pananakop sa bansang china

Answer :

Ang mga paraan ng pananakop sa China:

Ang kalakalan na nagdulot ng digmaang opyo.

Malakas na kanyon at barkong pandigma

Ang panghihimasok sa bansang China

 

Our team advises readers to look into the following questions :What made EDSA Dos protest successful?​