Ano ang pinagkaiba ng graft at corruption?

Ano ang pinagkaiba ng graft at corruption?

Answer :

Ang graft ay isang anyo ng Political na korapsyon kung saan ang opisyal ng pamahalaan nagkamal ng pinansyal na pakinabang sa hindi tapat o hindi Legal na paraan.

Ang korapsyon ay isang maling gawi o kasanayang kinasasangkutan ng opisyal ng isang institusyon.

Ito ay pang-aabuso sa hawak na posisyon upang magkaroon ng pakinabang.

 

Our team advises readers to look into the following questions : How many individuals are affected by the earthquake brainly