Ano ang rehistro ng wika

Ano ang rehistro ng wika

Answer :

Ang Rehistro ng Wika

Ginagamit ang rehistro sa pagtukoy sa mga barayti ng wika ayon sa gumagamit

Ang varayti ng wika ay maaaring sanhi ng heograpiya, edukasyon, okupasyon, uring panlipunan, edad, kasarian, o kaligirang etniko.

Nag-uugat ang mga barayti ng wika sa pagkakaiba-iba ng mga indibidwal at grupo, maging ng kani-kanilang tirahan, interes, gawain, pinag-aralan at iba pa

Bawat pagsalita o pagsulat ng isang tao ay isang pag-uugnay ng kanyang sarili sa ibang tao sa lipunang kanyang kinasasangkutan.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Filtering or sieving