Ano ang relihiyon ng mga sumerian

Ano ang relihiyon ng mga sumerian

Answer :

Sumasamba sa maraming diyos ang mga sumeriano o sumerian kung kaya tinatawag na polytheism ang kanilang relihiyon.
Our team advises readers to look into the following questions : Fabric design of Brunei