Ano ang sukat ng nepal?

Ano ang sukat ng nepal?

Answer :

 ” ANG SUKAT NG BANSANG NEPAL “

                                         147, 181 km²
                                         56, 827 sq mi.

Our team advises readers to look into the following questions : Ano ang tawag sa panghihimasok ng makapangyarihang bansa sa mahinang bansa