Ano ang tungkulin ng PAGASA?

Ano ang tungkulin ng PAGASA?

Answer :

Tungkulin nitong pag-aralan ang takbo ng magiging panahon sa mga susunod na araw, linggo, buwan o kahit taon pa nga.  Ang mga taong ito ay mga meteorologo o mga siyentipikong pinag-aaralan ang takbo ng panahon base sa mga makakalap nilang impormasyon sa ating karagatan, hangin at sa lupa.

 

Kapag may matinding panahon na darating sa bansa tulad ng El niño at La niña, mga matitinding pag-ulan at iba pa, agad nila itong pinag-aaralan, at agad nila itong ipaaalam sa mga kinauukulan at mga tao para malaman ang mga paghahandang nauukol dito.  Nagbibigay din sila ng mga mungkahi sa kung ano ang mga hakbang na gagawin upang matalinong makapagpasiya ang mga tao.

 

Sa panahon ng bagyo, patuloy nilang pinag-aaralan ang takbo, bilis at direksyon nito.  Patuloy din silang magbabantay 24 oras upang abisuhan ang mga tao.

 

Our team advises readers to look into the following questions :What can you see at the middle of the SEA?​