Ano ang Verbal/Linguistic na talento?

Ano ang Verbal/Linguistic na talento?

Answer :

Ang Verbal/Linguistic na talento ay isang uring talento na ang paraan ng pag-alam sa isang bagay ay mas epektibo kung siya ay gagamit ng mga salita at konsepto. Ang mga taong may talentong Verbal/Linguistic ay mahilig magbasa, magsulat at matuto ng ibat-ibang wika. May kakayahan silang magturo ng mga ideya at konsepto. Sila ay may kahiligan din sa pagsulat ng mga lectures bilang isa sa mga metodo ng kanilang pag-aaral.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ano ang pag pupunyagi