Ano ano ang mga katangian ng sex at gender

Ano ano ang mga katangian ng sex at gender

Answer :

Ang mga katangian ng sex at gender ay narito. Ang katangian ng sex ay batay sa bayolohikal at pisyohikal na katangian ng isang tao noong pagkapanganak niya. Kabilang dito ang pagkakaroon ng magkaibang pribadong bahagi ng lalaki at babae. Ang katangian ng gender ay batay sa mga sosyal na kadahilanan kagaya ng gampanin at pagkakakilanlan sa sarili. Kaugnay nito, ang karagdagang detalye tungkol sa kung anu-ano ang mga katangian ng sex at gender ay nasa ibaba.

I. Katangian ng Sex

Tungkol sa SEX: Ang sex ay ang natural, bayolohikal at pisyohikal na katangian ng isang tao noong pagkapanganak niya. Ito ay tumutukoy kung lalaki o babae ang isang tao. Tandaan na hindi maaaring mabago ang sex sanhi ng mga kadahilanan sa lipunan.

Anu-ano ang mga katangian ng sex? Ang halimbawa ng katangian ng sex ay:

  • ang mga babae ay nagkakaroon ng buwanang regla o dalaw
  • samantalang ang mga lalaki ay hindi nagkakaroon nito
  • ang mga lalaki ay may testicles o pribadong bahagi ng lalaki,
  • samantalang ang mga babae ay may vagina at walang testicles

II. Katangian ng Gender

Tungkol sa GENDER: Ang gender naman ay mas komplikado dahil ito ay nakabatay sa mga social factors. Ito ay ang panlipunang gampanin, pagkilos at gawain na batay sa lugar, panahon o lipunang ginagalawan ng mga babae at lalaki.

Anu-ano ang katangian ng gender? Ang halimbawa ng katangian ng gender ay:

  • maaaring palitan sa pamamagitan ng mga social factors
  • ito ay fluid
  • ito ay depende sa uri ng pagkakakilanlan ng isang tao

Nawa’y ito ay nakapagbigay ng linaw tungkol sa mga kahulugan sa isyu ng kasarian.

Narito ang iba pang links na may kaugnayan sa nasabing paksa tungkol sa sex at gender.

 

Our team advises readers to look into the following questions :“Writing letters to someone”