Ano ano ang mga layunin ng pananaliksik sa paanong paraan nagiging mahalaga ang bawat layunin ito?

Ano ano ang mga layunin ng pananaliksik sa paanong paraan nagiging mahalaga ang bawat layunin ito?

Answer :

Ano ano ang mga layunin ng pananaliksik sa paanong paraan nagiging mahalaga ang bawat layunin ito?

Layunin at Kahalagahan ng Pananaliksik

(L ay para sa layunin; K ay para sa kahalagahan ng layunin nito)

L: Makatuklas ng mga bagong kaalaman o impormasyon tungkol sa iba’t ibang paksa o penomena.

K: Nadadagdagan ang kaalaman ng lahat batay sa isang paksa, hindi lamang ang mga mananaliksik. Sa ganitong paraan ay mas lalong naiintindihan ng nakararami ang isang paksa o penomena.

L: Magbigay ng bagong interpretasyon tungkol sa lumang ideya.

K: Alam natin na mabilis ang pagbabago sa ating daigdig. Mabuti na magsagawa ng mga bagong pananaliksik tungkol sa lumang paksa o ideya ng sa ganon ay napapanahon ang mga impormasyon. Maaaring ang lumang ideya ay magkaroon ng pagbabago dahil nadin sa pagbabago ng mundo.

L: Magpatunay na makatotohanan ang umiiral na kaalaman.

K: Napakahalaga nito dahil marami ang naniniwala sa kung ano man ang ating malaman. Sa paraang ito ay napapatunayan kung tama ba o gawa gawa lang ang isang ideya, paniniwala o pahayag.

L: Makatuklas ng hindi pa nakikilalang substance o elemento.

K: Napakalaki at napakalawak ng mundo para malaman natin lahat ng bagay bagay dito. Mahalaga ang pananaliksik dahil hindi natatapos ang ating mga posibleng malaman. May mga bagong natutuklasan.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang kahulugan ng pamana