Ano-ano ang mga pagkakaiba ng elemento ng kultura? ipaliwanag.​

Ano-ano ang mga pagkakaiba ng elemento ng kultura? ipaliwanag.​

Answer :

May apat na elemento ang kultura:

Ang paniniwala ang batayan ng pagpapahalaga ng isang.

Ang pagpapahalaga ay ang batayan ng isang pangkat o grupo kung ano ang katanggap-tanggap para sa kanila.

Ang simbolo ang paglalapat ng kahulugan sa isang kilos o bagay ayon sa gamit nito.

Ang norms ay ang pamantayan ng pagkilos ng isang.

 

Our team advises readers to look into the following questions :What will happen to yourself after you die essay philosophy