Ano-ano ang mga produktong ginagamitan ng basic sketching shading at outlining​

Ano-ano ang mga produktong ginagamitan ng basic sketching shading at outlining​

Answer :

1.crayon
2.pencil
3.ballpen

 

Our team advises readers to look into the following questions :Mga ha limbawa sa katamtamang antas