Ano ano ang tugon ng mamamayan patungkol sa diskriminasyon at karahasan?​

Ano ano ang tugon ng mamamayan patungkol sa diskriminasyon at karahasan?​

Answer :

1. anti violence against women and their children

2. magna carta

 

Our team advises readers to look into the following questions :1. Ano ang nakatulong sa iyo sa paggawa ng desisyong ito?