Ano anong pagbabago ang naidudulot ng outsourcing at multinational at transnational corporation sa ating bansa?

Ano anong pagbabago ang naidudulot ng outsourcing at multinational at transnational corporation sa ating bansa?

Answer :

Madaming pagbabago ang naidudulot ng outsourcing at mga multinational at transnational corporation sa ating bansa. Gumaganda ang ating ekonomiya dahil dito. Maraming trabaho ang naibibigay sa mga Filipino dahil sa outsourcing. Halimbawa na lamang, sa mga BPO o “call center” nasa mahigit 1.2 milyon ang mga empleyado nito. Dahil dito hindi masyadong bumagsak ang ating ekonomiya kahit pa nakakaranas tayo ngaun ng isang pandemic dahil may dolyar pa din na pumamasok sa ating bansa.

Maliban sa karagdagang trabaho at dolyar na pumamasok sa ating ekonomiya, ang pagkakaroon ng mga MNC at mga BPO din ay nakakatulong sa tinatawag na “trickle down” economy. Ibig sabihin, dahil may mga pumasok sa gabi, may trabaho ang mga tricycle driver, mga bus, mga restaurant at iba pa na kung walang mga MNC ay pwedeng kaunti lamang ang kita. Dahil dito nagiging aktibo ang ating ekonomiya at hindi basta basta bumabagsak.Our team

advises readers to look into the following questions : Halimbawa ng monopolistic Competition