Ano any kahulugan ng siltation as Tagalog?

Ano any kahulugan ng siltation as Tagalog?

Answer :

Kahulugan at Sanhi ng Siltation

Ang Siltation ay mula sa wikang Ingles na isang uri ng polusyon mula sa tubig. Ito ay mula sa salitang ugat na silt na may kahulugang isang uri ng materyales na nahahawig ang pisikal na katangian nito sa buhangin o lupa. Ang siltation ay dulot ng pagguho ng lupa na nagiging sanhi ng paglabo at pagdumi ng bahagi ng tubig. Kadalasan itong nangyayari sa mga ilog o iba pang maliliit na agusan ng tubig.

Isa pang nagiging sanhi nito ay ang pagtatapon ng mga kemikal sa agusan ng tubig na mula sa pabrikang malapit sa paligid gayundin sa mga lupa na nagtataglay ng mineral mula sa mga minahan.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Epekto ng pagdami ng sasakyan​