Ano ba ang katangian ng tradisyonal na ekonomiya

Ano ba ang katangian ng tradisyonal na ekonomiya

Answer :

Ano ba ang katangian ng tradisyonal na ekonomiya
Ano ang katangian ng tradisyonal na ekonomiya?

• Ito ay ang uri ng ekonomiya na walang paktroya.

• Gumagamit ng barber at hindi salapi

• Ang mga kalakal at serbisyo ay talagang ginagamit kung kaya bihira lamang ang labis na produkto

• Ang mga tao na nakatira sa ekonomiya na ito ay maaring pamilya o di kaya ay tribu.

• Ang mga tao sa ekonomiyang ito ay nabubuhay lamang sa agrikultura, pangangaso, pangingisda at mga pagtitipon

• Simple lamang ang buhay ng mga tao noong panahon ng tradisyonal na ekonomiya

• Nakasentro ito sa pamilya o tribu. Gumagamit sila ng tradisyon ng mga nakatatanda at ginagawa nila itong guide sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

• Naghahanap ang mga tao noon upang makahanap ng kawan-kawan na mga hayop upang hulihin

• Sila ay gumagawa ng sapat lamang ayun sa kanilang pangangailangan

• Maraming tao ang sumusulong mula sa pangangaso hanggang sa pagsasaka kung saan maaari silang maglagay ng mga permanenteng istruktura at magsimula ng isang lipunan

Halimbawa

Pagtitinda ng mga handicraft products na gawa ng mga mag-aaral

Ano ang tradiyunal na ekonomiya

• Ito ang uri ng ekonomiya na ginagamit noong unang panahon ito ay itinayo na nakabase sa tradisyon, kaugalian, paniniwala ng mga tao sa isang lugar.

• Ang paggawa ay nakabase lamang sa gawang kamay at hindi gumagamit ng makinarya sa paggawa.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ano ang kahulugan ng hampas lupa