Ano din ang ideolohiyang niyakap sa pilipinas?

Ano din ang ideolohiyang niyakap sa pilipinas?

Answer :

Ang iba’t-ibang ideolohiyang niyakap o lumaganap sa Pilipinas ay ang mga sumusunod:

  1. Demokrasya – pinamamahalaan ng sangkatauhan. Sa ideolohiyang ito, ang mga tao ay may pagkakapantay-pantay.
  2. Komunismo – nagmula sa salitang Latin na “communis” na may ibig sabihin na pandaigdigan. Sa ideolohiyang ito, ang lahat ng tao (mayaman o mahirap) ay pantay-pantay. Ang produksyon ay kontrolado ng pamahalaan. Ang “Communist Party of the Philippines” ay ang pangunahing partidong komunista sa bansa.
  3. Sosyalismo – nagmula sa salitang Latin na “sociare” na may ibig sabihin na pagbabahagi. Sa ideolohiyang ito, kontrolado ng mamamayan ang mga negosyo. Ang mga yaman ng isang bansa ay ibinabahagi ng pantay-pantay. Ang partidong “Philippine Democratic Socialist Party” ay itinatag noong Mayo 1, 1973 sa pangunguna ni Norberto Gonzales.

 

Our team advises readers to look into the following questions : 1. Anu-ano ang kanilang mga naging karanasan noong EDSA Rebolusyon 1​