Anong ibig sabihin ng dinaglat

Anong ibig sabihin ng dinaglat

Answer :

Ito ang mga salitang pinaikli katulad ng: Ginoo= G. Binibini= Bb.
Our team advises readers to look into the following questions :What are the similarities of Anthropology and Political science?​