Anong ibig sabihin ng natural .

Anong ibig sabihin ng natural .

Answer :

KAHULUGAN NG NATURAL

Ang natural o likas ay tumutukoy o alinsunod, nauugnay, o tungkol sa kalikasan

  • Halimbawa: likas na kapaligiran, likas na agham, likas na kababalaghan, likas na yaman

Maaari rin na ang natural o likas ay nanganghaulugan na umiiral sa o ginawa ng likas na katangian; hindi artipisyal o imitasyon

  • Mga halimbawa: likas na perlas, likas na sutla, naturalna pampatamis, mga natural na pataba

Isa rin sa kahulugan ng natural o likas  ay umiiral sa o naaayon sa kalikasan o napapansin na mundo; alinman sa supernatural

  • Halimbawa: natural na pagpapaliwanag

 

Our team advises readers to look into the following questions :Sumulat ng pangungusap gamit ang sumusunod na larawan.