Anu ang kahulugan ng anyo?​

Anu ang kahulugan ng anyo?​

Answer :

Ang ibig sabihin ng anyo ay mga iba’t-ibang uri ng mga bagay,tao.lugar,at mga pangyayari

 

Our team advises readers to look into the following questions :Values Taken From The Video.(Documentary)​