Anu ang kasalungat ng magalang,mahina,tahimik,mabigat,mabilis?

Anu ang kasalungat ng magalang,mahina,tahimik,mabigat,mabilis?

Answer :

Magalang–salbahe

Mahina–malakas

Tahimik–maingay

Mabigat–magaan

Mabilis–mabagal

 

Our team advises readers to look into the following questions : Sa gabay ng iyong kasama, kumpletuhin ang tulang “Paggising sa