Anu ang mga hakbang sa online selling?​

Anu ang mga hakbang sa online selling?​

Answer :

step:1 maghanda ng tamang budget sa online selling.

step:2 makipag-usap sa customer sa live selling na maayos.

step:3 siguraduhing ang mag presyo pagtitida ay tama lang.

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang mga halimbawa ng mga gawaing pansibiko?