Bakit kailangan sumunod sa mga batas at alituntunin ng barangay?​

Bakit kailangan sumunod sa mga batas at alituntunin ng barangay?​

Answer :

Kailangang sumunod sa mga batas at alituntunin ng baranggay upang walang gulo at maiiwasan ang alitan ng bawa’t isa. Ginawa ang mga batas na ito upang pantay-pantay ang turing ng bawat isa. Responsibilidad ng mga mamamayan na sundin ito.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Complete the sentences after the administration of Physical fitness Test.