Bakit mahalaga ang pakikilahok at bolunterismo?

Bakit mahalaga ang pakikilahok at bolunterismo?

Answer :

Bakit nga ba mahalaga ang pakikilahok at bolunterismo?

Mahalaga ang pakikilahok at bolunterismo sapagkat pareho itong nag reresulta ng iyong pagkatotoo sa maraming bagay. Nadedevelop ang iyong sarili sa pakikilahok gayon din sa bolunterismo. nakakatulong din ito upang mapalapit ka sa ibang tao dahil din dito ay nabubuo ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa.

  • Ang Pakikilahok

Bilang isang tao at bahagi ng isang lipunan mayroon kang tungkulin na makilahok sa mga bagay at pangyayari na alam mong makabubuti para sa iyong pamayanan, tungkulin mong gamitin ang iyong mga kaalaman at ibat-ibang talento para ikaw ay makatulong maari rin namang ibahagi mo ang iyong kaalaman sa iba upang sa gayon ay umunlad din sila sa pakikilahok ay marami tayong natutunan, at mas lalo nating nakikilala ang ating sarili.

  • Ang Bolunterismo

Ang Bolunterismo ay tumutukoy sa kusa nating pagkilos o pagtulong sa mga taong nangangailangan na hindi tayo naghihintay ng kapalit mula sa mga taong natulungan natin, magandang kaugalian ang bolunterismo dahil naipapakita mo ikaw ay may tunay na malasakit at pagmamahal sa iyong kapuwa, nagiging magandang halimbawa ka rin sa iba lalo na sa mga kabataan.

 

Our team advises readers to look into the following questions :The mutual exchange of services or goods among social peers.