Bakit mahalagang matutuhan ang pagsulat ng talumpati?

Bakit mahalagang matutuhan ang pagsulat ng talumpati?

Answer :

Pagsulat ng Talumpati:

Mahalagang matutuhan ang pagsulat ng talumpati sapagkat sa pamamagitan nito ay napapaunlad ang kasanayan sa pagpapalawak ng pangungusap at naipapahayag ang kaisipan ng isang mananalumpati.

Ang mga kaisipang inilalahad ng isang mananalumpati ay maaaring nagmula sa kanyang mga karanasan, pagbabasa, pagmamasid, pakikipanayam, at pananaliksik. Ang bawat talumpating kanyang isinusulat ay naglalayong bumatikos, magpabatid, magturo, manghikayat, manlibang, pumuna,  o pumuri. Ito rin ay kadalasang napapanahon. Ang isang mahusay na manunulat ng talumpati ay may kakayahang palawakin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagpapalawak ng panaguri at paksa habang napapanatili ang kasanayan at kaisahan sa pagpapalawak nito.

 

Our team advises readers to look into the following questions :1. A bus covers a distance of 90 km at a uniform speed. Had the speed been 15