Bakit tinuring na anak ng langit ang sinaunang pinuno ng china?

Bakit tinuring na anak ng langit ang sinaunang pinuno ng china?

Answer :

Mandate of Heaven o Basbas ng Langit ang tawag sa paniniwala ng mga tsino na ang namumunong emperador ay may pahintulot ng langit. Naniniwala sila na kapag ang namumuno ay binasbasan ng langit sila ay binibiyayaan ng kasaganahan at kaayusan.
Our team advises readers to look into the following questions :Magbigay ng 5 halimbawa ng materyal at di materyal na kultura sa inyong komunidad..​