Basura mo ibulsa mo ​

Basura mo ibulsa mo ​

Answer :

tama’ ang pagtatapon ng basura sa kalsada ay makakadulot ito ng sakit sapagkat ito ay mga bulok na basura na dapat itapon sa tapang lalagyan,at nakaka-hawa rin ito sa ating kalikasan,

Maliit lang yan,huwag mong ito itapon sa daan”

 

Our team advises readers to look into the following questions :Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin ng mabuti ang mga katanungan. Pillin