Batas para sa kalalakihan?

Batas para sa kalalakihan?

Answer :

Ang isang kilalang batas para sa mga kalalakihan ay tungkol sa “domestic violence” na diumanoy naglalayong maingatan ang mga kalalakihan laban sa pang-aabuso sa loob mismo ng tahanan.

Mukhang kakatwa ang batas na ito dahil sa ngayon ang talagang naaabuso ay ang mga kababaihan.  Pero mayroong mangilan-ngilan din naman na lalaking inaabuso ng kanilang mga asawa.  Hindi kataka-takang isang Senador ang nagsabi na ang batas na ito ay suntok sa buwan.

Ang ilan pang batas para sa mga kalalakihan ay may kinalaman sa mga karapatang pantao.

 

Our team advises readers to look into the following questions :SLOGAN TUNGKOL SA MGA KARAPATAN NANG LGBT