Bumili ka ng cellphone at pagkatapos ng mga ilang araw nadiskubre mong may sira ang ijong nabili anong gagawin mo?

Bumili ka ng cellphone at pagkatapos ng mga ilang araw nadiskubre mong may sira ang ijong nabili anong gagawin mo?

Answer :

Batay sa sitwasyong nakatala sa itaas, ang isang mamimili o konsyumer na nakatanggap ng depektibong produkto ay may karapatang agarang makipag unayan sa tindahang pinagbilhan nito.

Isa ito sa mga karapatan ng mamimili na magkatanggap ng produktong dekalidad at naaayon sa kanyang binayaran.

Ang mga produktong ito ay nasasakop ng panuntunang tinatawag na “Warranty Service”.Kung saan ay nagtatakda ito ng mga patakaraan na ang mga depektibong produktong nabili ng isang kostumer ay may sapat na araw na sinasakop upang mapatunayan na maayos ang kondisyon nito at naibibigay ang inaasahang serbisyo. Sa panahon na hindi pa sumasapit ang itinakdang panahon o palugit at ito ay nagpakita ng hindi katanggap tanggap na serbisyo ay maaring maibalik sa tindihang pinagbilihan at agaran itong aaksyunan.

Sa kabilang dako, ang panutunang “Warranty Service” ay hindi lamang nakatuon sa kapakanan ng mga mamimili, subalit proteksiyon na din sa mga mangangalakal. Ang panutunang ito ay mga nasasakop na alituntunin upang masiguro na ang produkto ay tunay depektibo at nararapat makatanggap na kapalit.

May karapatan suriin ng mga tindahang pinagbilihan nito ang produkto ay hindi sadyang nasira, o kaya naman ay dala ng kapabayaan sa parte ng mamimili. Naglalayon ito na mapatunayan na ang pagkakaroon ng depekto ng produkto ay nagmula sa ‘Manufacturer’ o ang diyang pangunahing gumawa ng produkto.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Kasingkahulugan ng pilato