Buod ng ‘kung tuyo na ang luha mo,aking bayan’ ​

Buod ng ‘kung tuyo na ang luha mo,aking bayan’ ​

Answer :

Ang Kung tuyo na ang luha mo, aking bayan ay isinulat ni Amado Hernandez. Ito ay isang tula na sumasalamin sa kasaysayan ng Pilipinas laban sa pananakop ng mga dayuhan. Nasaad sa tula ang mga linyang nakasulat sa ibaba.

  • Ang kawawang kapalaran ng lupain mong kawawa:  

        Ang bandilang sagisag mo’y lukob ng dayong bandila,

-Nangangahulugan itong ang bansang Pilipinas ay hango sa mga

kultura ng mga dayuhan. Walang orihinal na kanunuan.

  • Masdan mo ang iyong lupa, dayong hukbo’y nakatanod,

        Masdan mo ang iyong dagat, dayong bapor, nasa laot!

        –Buong pagpapatunay na ang inang bayan hanggang sa panahon

na kasalukuyan ay apektado pa rin ng pananakop nga mga

dayuhan.

  • May araw ding ang luha mo’y masasaid, matutuyo,

       May araw ding di na luha sa mata mong namumugto

-Ang pag-asa ay hindi pa rin nawawala. Darating din ang panahon

na ang Pilipinas ay makakaahon sa epekto ng mga pananakop.

Magiging tanyag at magiging angat sa ibang bansa.

Nakasalalay sa makabagong henerasyon.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ano ang mga katangian ng kawayan?​