Buod o lagom kahulugan

Buod o lagom kahulugan

Answer :

Pag iikli ng mahahabang salita o istorya nang hindi nawawala ang mga importanteng salita o kaganapan

Our team advises readers to look into the following questions :15. It does not possess political sovereignty.